Posthistoriska nätverkets medlemmar visar sina samlingar på NETEX.