Ringtyp Posthorn och Oskar II boktryck

Varför trycktes frimärken med början 1886 med ett blått posthorn på baksidan? Den frågan besvarar Staffan Bengtsson i sin bearbetning av Ringtyp Posthorn och Oskar II boktryck. Staffan visar såväl frimärken som posthistoriskt intressanta objekt. Ett försättsblad finns som PDF.