Stempel og posthistorie kring postkupéekspedisjonane på Södra Stambanan

Audun Hanstveit

Järnvägsnätets utbyggnad i Sverige under senare delen av 1800-talet innebar stora förändringar, inte minst för posthanteringen. Detta exponat behandlar postbefordran och stämplar med anknytning till postkupéexpeditionerna på Södra Stambanan. Tonvikten ligger på PKXP No 2 och post till och från utlandet. (Version Hallfrim 2016)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4