Utställare från Malmex 2018 är välkomna till Netex!

Alla som ställde ut på Malmex 2018 är mycket välkomna att lägga upp sina exponat på Netex – den svenska webbplatsen för filatelistiska utställningar på nätet. Netex drivs av Posthistoriska nätverket – en riksförening för internetfilateli inom Sveriges Filatelist-Förbund – men är öppen för alla samlare. Huvuddelen av Netex är ”Utställningen”, ett arkiv med exponat som ställts ut vid jurybedömda utställningar.

Varför visa sitt exponat på nätet?
• Nätutställningar är ett bra sätt att göra filatelistiska exponat och kunskaper tillgängliga, även för dem som inte har möjlighet att resa till utställningar. Dessutom innehåller många utställningsexponat idag så mycket information att det är svårt att ta till sig allt framför utställningsramarna. Hemma framför datorn kan man ta sig tid och gå igenom bladen i lugn och ro.
• För utställare är det praktiskt att kunna skicka en länk till sitt exponat när man har kontakter med andra samlare, inte minst i utlandet. Det kan också vara bra att själv ha tillgång till sitt exponat genom internet.
• Inte minst är visningar på internet ett bra sätt för oss samlare att visa upp oss och göra reklam för vår hobby. Utnyttja den möjligheten!

Välkommen att kontakta ossinfo@netex.se!
Praktisk information för utställare finns här.