100 års svensk postal dokumentation 1858-1957

Arne Forssén

Syftet med exponatet är att på ett enkelt sätt visa exempel på portoutvecklingen i Sverige under ett helt sekel. Exponatet har varit utställt ett flertal gånger, senast med fem ramar på Bofilex 2007. Här visas ytterligare några blad.