För utställare

Utställningen
Med Utställningen vill vi skapa ett öppet arkiv av exponat som deltagit i jurybedömda utställningar. Syftet är att dokumentera och att sprida kunskap om filateli och posthistoria. Hör av dig om du vill att vi lägger upp ditt exponat! Bidrag till den permanenta utställningen lägger vi upp löpande.

Den som vill visa ett exponat som fortfarande är under utveckling kan få det utbytt när en ny version kommer. I exponatbeskrivningen anges vilken version som visas, dvs. på vilken utställning exponatet ställts ut.

Föreningsutställningar
Föreningar är välkomna att anordna egna utställningar för sina medlemmar i samarbete med NETEX. Här finns inget krav på att samlingarna ska ha varit utställda tidigare, utan föreningen väljer själv vad man vill visa upp. Nya exponat kan sedan läggas till allteftersom. Kontakta info@netex.se.

Tillfälliga utställningar och andra specialvisningar förekommer också. De annonseras separat.

Praktisk information

  • Scanna ditt exponat. Lämplig upplösning är 200 dpi.
  • Filformatet ska i första hand vara PDF (gärna en fil med hela exponatet). Vi kan även hantera JPG/JPEG-filer (en bild per blad, med filerna numrerade så att de kommer i rätt ordning).
  • Vi är också tacksamma för en kort beskrivning av exponatet, som vi kan använda som ingresstext till exponatets webbsida.
  • Exponat skickas antingen via nätet (wetransfer.com eller e-post) eller med vanligt post (cd eller usb-minne), efter anmälan och enligt överenskommelse genom info@netex.se.
  • Sedan lägger vi i Netex arbetsgrupp upp exponatet på nätet. Vi meddelar utställaren när det är klart!

Om du är tekniskt osäker: Bjud in en ungdom ur släkt- eller vänkretsen och be om hjälp. Bjud på något gott i gengäld och ni kommer att ha riktigt trevligt! Alternativ: i din klubb finns säkert någon som gärna hjälper dig på liknande villkor! Du kan alltid vända dig till oss med en fråga.

Det är tillåtet att visa exponat helt anonymt eller under alias.

Copyright för allt material tillhör utställaren. Frågor om kopiering eller annan användning kan sändas till info@netex.se som vidarebefordrar till utställaren. Det är inte tillåtet att citera utan att ange källa.

Ekonomi
Medlemmar i Sveriges Filatelistförbund som ställer ut på jurybedömda utställningar är välkomna att lägga upp sina exponat på NETEX utan kostnad.

Avgifter vid föreningsutställningar och andra specialarrangemang bestäms från fall till fall.

Den som vill stödja NETEX verksamhet är välkommen att sända en gåva till bankgiro 568-1580 (Sveriges Filatelistförbund) med betalreferens NETEX.