Välkommen till NETEX!

Netex är Sveriges första webbplats för filatelistiska utställningar på nätet. Den drivs av Sveriges Filatelistförbund och är öppen för alla samlare. Nytillkomna tittare: Läs gärna anvisningarna för besökare! Det finns även information för utställare och mer information om Netex.

Svenska lågvalörer
År 1892 utkom den första svenska frimärksserien med enbart lågvalörer – tvåfärgad siffertyp. Nästa serie med enbart lågvalörer var av typen lilla riksvapnet. Sven-Erik Holmedals exponat presenterar dessa två utgåvor, nu i en uppdaterad version från NorrPhil 2022.

Posten och kriget
Under andra världskriget och åren därefter påverkades både inrikes posttrafik och utrikes postutväxling på olika sätt. Kjell Nilson har uppdaterat sitt exponat ”The Swedish Mail and the War” till den version som visas på utställningen IBRA 2023 i Essen.

Tips om Netex
I Filatelisten nr 2/2023 tipsar Tomas Karlsson från Netex arbetsgrupp om två sevärda vykortsexponat på Netex – Arne Forsséns exponat om Stockholmsutställningen 1930 och Per Bunnstads Tack för i natt!

Mission och kommunikation i Kongo
Joel Yrlid berättar om Svenska Missionsförbundets verksamhet i Kongo i ett open-exponat från Hallfrim 2016. Med hjälp av missionsbrev och vykort tar han oss med på en rundtur bland förbundets olika missionsstationer.

Albert Schweitzer
På utställningen Bofilex i Borås 2007 visare Joel Yrlid ett open-exponat om teologen, filosofen, missionsläkaren m.m. Albert Schweitzer och hans kontakter med Sverige.

Allied fighter aircraft operations 1939-1945
Tommy Samuelsson har uppdaterat sitt motivexponat om de allierade flygstridskrafterna under andra världskriget, till den version som visades på Helvetia 2022.

Dag Hammarskjöld under 100 år (1905–2005)
På utställningen Eslövia 2021 visade Joel Yrlid ett open-exponat, som genom främst vykort och frimärken berättar om Dag Hammarskiöld under 100 år.

Skillingaryd – en militärort
Per Bunnstads vykortsexponat handlar om Skillingaryd och ortens militära historia. En känd episod är interneringen i Skillingaryd av tyska besättningsmän från krigsfartyget Albatross under första världskriget.

Sverige och Kongokrisen 1960–1964
På utställningen NorrPhil 2022 visade Joel Yrlid ett open-exponat om FN-anställda och missionärer som 1960–64 arbetade i Kongo-Kinshasa.

Fackverksbroar, När? Var? Hur?
Staffan Lagergrens vykortsexponat, som visades på NorrPhil 2022, illustrerar olika utföranden av så kallade fackverksbroar, i både blygsam och storslagen skala.

Tips om Netex
I Filatelisten nr 1/2023 tipsar Margareta von Bahr, känd open-utställare, om några av sina favoriter på Netex: Det är ju bara ett frimärke, eller?, Ett pärlband av gåvor, Livet i Byn, Ancient Egypt, History of Writing och Gilla Broar!

Allierad postcensur i Tyskland 1945-50
Efter andra världskrigets slut var Tyskland uppdelat i fyra ockupationszoner – en amerikansk, en brittisk, en fransk och en sovjetisk. Staffan Karlssons exponat från NorrPhil 2022 dokumenterar den censur som tillämpades på post till och från dessa zoner under flera år efter kriget.

5 Kr Posthuset, Sveriges första minnesfrimärke
Detta dekorativa frimärke är temat för Peter Lorentzons exponat från NorrPhil 2022.  Det är ett enramsexponat, men innehåller trots det begränsade formatet både provtryck, block och helark, varianter, försändelser, och det övertryck som gjordes till Landstormen.

Islands silhuettutgåva
Leif Nilsson visar Islands silhuettutgåva från 1911/12 i sitt exponat från NorrPhil 2022. Vi får se de olika frimärksvalörerna inklusive påtryck, olika stämplar och användning på försändelser.

Det är ju bara ett frimärke, eller?
Med detta exponat, som ställdes ut på NorrPhil 2022, visar Ulf Nilsson utgående från ett enstaka frimärke hur man kan bygga upp en samling och illustrera olika aspekter av filateli på olika sätt.

Tips om Netex
I Filatelisten nr 8/2022 tipsar Tobias Rein, som tillhör Netex arbetsgrupp, om några lärorika och underhållande exponat:  Farväl till Finlands vapen, Swedish interrupted mail 1667-1975, och Viking time.

Posthistoria under kung Gustav VI Adolfs regeringstid
I Daniel Wallmans exponat från NorrPhil 2022 illustreras portotaxor, postvägar, postala tjänster och avgifter med försändelser och blanketter använda under Gustav VI:s Adolfs regeringstid.

Herr Melin berättar
I Sten-Anders Smeds motivexponat från NorrPhil 2022 berättar Herr Melin om sitt liv som hermelin och om människornas syn på hermelinerna – inte minst på de exklusiva hermelinskinnen.

Finland – Åtta sekel till frihet
Thorbjörn Perssons vykortsexponat berättar finsk historia under åtta sekel. Först 600 år som Sveriges östra rikshalva, sedan drygt 100 år som ryskt storfurstendöme, och nu ytterligare ett drygt sekel som självständigt land.

Lokalpost befordrad av postverket
År 1861 införde postverket särskilda lokalporton i hela Sverige. Arne Forsséns exponat från NorrPhil visar försändelser med lokalporto från 1860-talet till 1940-talet.

Tips om Netex
I filatelistförbundets tidskrift Filatelisten har vi inlett en artikelserie med tips om sevärda exponat på Netex. Vi börjar med tips från oss som arbetar med Netex. Först ut, i nummer 7/2022, är Per Gustafson. Han tipsar om Posten i Vätö socken, Ovala tjänstestämplar och Gustav II Adolf 20 öre blå.

Exponat från NorrPhil är välkomna till Netex!
Vi tackar arrangörerna av NorrPhil 2022 för en väl genomförd utställning. De utställare som vill är välkomna att även visa sina exponat på Netex!

Blandfrankeringar
Kjell Nilson visar blandfrankerade försändelser – där frimärken från svenska postverket gör sällskap med (fri)märken från andra länder, lokalpostföretag eller fraktföretag – i sitt exponat från utställningen Liberec 2022.

Vätterbygdens historia
På utställningen NorrPhil 2022 visar Hans-Ove Aldenbrink ett nytt open-exponat om Vätterbygdens historia. Han hoppas att det kan inspirera nya samlare och utställare att visa upp sin hembygd.

Vykort med frimärksspråk
I början av 1900-talet blev det populärt att använda ”frimärksspråk” för att skicka hemliga meddelanden. Vykort med nycklar till sådana hemliga språk såldes i flera länder. Per Gustafson berättar de tidiga frimärksspråkens historia i sitt vykortsexponat på utställningen NorrPhil.

Norge – Sverige
Per Bunnstad har lagt upp ännu ett av sina fina vykortsexponat på Netex. Denna gång handlar det om grannländerna Norge och Sverige, och samhörigheten länderna emellan. Senast Per visade exponatet på en utställning var lämpligt nog i Norge, på Nordia-utställningen i Sarpsborg 2019.

Frimärksreklam och Uno Söderberg
I ett openexponat från Eslövia 2021 berättar Gunnar Dahlstrand om Uno Söderberg, föreståndare för Postverkets frankoteckenexpedition för samlare (P.F.F.S.), och hur han gjorde reklam för svenska frimärken.

Postal cards before GPU 1874
Lars-Olof Nilssons exponat om brevkortens tidiga historia är nu uppdaterat till den version om 8 ramar som visades på Eslövia 2021.

Posthistoria från Östhammar
Poststämplar från nuvarande Östhammars kommun under perioden 1736–1952 är ämnet för Bo Erikssons fina hembygdssamling. Nu är den uppdaterad till den version som visades på Eslövia 2021.

Medicinhistoria
Turid Veggeland berättar i sitt motivexponat om den medicinhistoriska utvecklingen ur en farmaceuts perspektiv. Exponatet ingår i Motivsamlarnas föreningsutställning.