Välkommen till NETEX!

Netex är Sveriges första webbplats för filatelistiska utställningar på nätet. Den drivs av Sveriges Filatelistförbund och är öppen för alla samlare. Nytillkomna tittare: Läs gärna anvisningarna för besökare! Det finns även information för utställare och mer information om Netex.

Tove Janssons mumintroll
En av Motivsamlarnas finska medlemmar, Ulla Kemppilä, berättar om mumintrollen och livet i Mumindalen i ett enramsexponat. Exponatet ingår i Motivsamlarnas föreningsutställning.

Medicinhistoria
Turid Veggeland berättar i sitt motivexponat om den medicinhistoriska utvecklingen ur en farmaceuts perspektiv. Exponatet ingår i Motivsamlarnas föreningsutställning.

En snabbkurs i handboll
Andreas Tärnholms motivexponat ger åskådaren en snabbkurs i modern handboll – regler, utrustning, taktik och en historisk bakgrund – illustrerad med allehanda filatelistiskt material.

Ny föreningsutställning: Svenska motivsamlare SMS
Motivsamlarna öppnar en föreningsutställning på Netex till förre hedersordföranden Gunnar Dahlvigs minne. Medlemmarna bjuder på ett drygt trettiotal fina motiv- och openexponat. Vi gratulerar motivsamlarna till den hittills största föreningsutställningen på Netex!

Spetsarnas historia
Margareta von Bahr berättar spetsarnas och spetsknypplingens fascinerande historia i sitt open-exponat, som nu är uppdaterat till den version som skulle visats på Nordia 2020. Exponatet ingår i Motivsamlarnas föreningsutställning.

Upptäckaren James Cook
James Cook är en av 1700-talets stora upptäcktsresande, främst känd för sina expeditioner till Stilla Havet. Peter Andersen berättar hans historia i detta fina motivexponat, som ingår i Motivsamlarnas föreningsutställning.

Gunnar Dahlvigs vikingar på Netex
Motivsamlarnas förre hedersordförande, Gunnar Dahlvig, byggde först upp ett motivexponat om vikingarnas liv och leverne. Senare utvecklade han det till ett originellt openexponat, Viking Time, med mer eller mindre sannolika tidningsnotiser från vikingatiden.

Souvenirhäften från Nord 63
I samband med frimärksutställningen Nord 63 gjorde Göteborgs Filatelistförening egna tilltryck med reklam för utställningen på automathäfte 10, det så kallade ”tomrutehäftet”. Gunnar Dahlstrand visar och berättar.

Lokalpost befordrad av postverket
År 1861 införde postverket särskilda lokalporton i hela Sverige. Arne Forsséns exponat från SSPD:s jubileumsutställning visar försändelser med lokalporto från 1860-talet till 1940-talet.

Västmanlands första poststämplar
De första poststämplarna som sändes ut till alla Sveriges postkontor var rakstämplar, som infördes år 1819. År 1830 ersattes de av daterade bågstämplar. Jan-Ove Brandt visar rak- och bågstämplar från de postkontor som vid denna tid fanns i Västmanland.

Användning av porto 1–16 öre
Portosatserna har varierat genom åren och ibland hamnat på udda belopp. Per Bunnstad har försökt hitta postavgifter från 1 till 16 öre i sitt bidrag till SSPD:s jubileumsutställning.

Gustaf V 80 år
År 1938 fyllde kung Gustaf V 80 år, och posten firade med en jubileumsutgåva – tre frimärken och dessutom ett helsakskort där valörstämpeln var en förstorad version av frimärksbilden. Både frimärkena och kortet ingår i Valter Skenhalls exponat.

Kanadensisk luftpost
Det första exponatet i utställningsklassen ”aerofilateli” har landat på Netex – Per-Olof Janssons samling tidig kanadensisk luftpost. Temat är luftpostförsändelser från Kanada till världens alla hörn, med fokus på flygrutter och portotaxor.

SSPD 50 år – jubileumsutställning på Netex
Sällskapet för svensk posthistorisk dokumentation, SSPD, firar 50-årsjubileum i år. Det firar de bland annat med en jubileumsutställning med smakprov ur medlemmarnas samlingar. Utställningen visar olika sätt att samla, dokumentera och ställa ut svensk posthistoria.

Svenska lågvalörer
År 1892 utkom den första svenska frimärksserien med enbart lågvalörer – tvåfärgad siffertyp. Nästa serie med lågvalörer var av typen lilla riksvapnet. Sven-Erik Holmedals exponat presenterar dessa två utgåvor.

Svenska frankostämplar
Frankostämpling infördes i Sverige år 1926 och innebar ett nytt sätt att betala portot. Gunnar Dahlstrands exponat är en mycket kunskapsrik dokumentation av de två tidigaste typerna av svenska frankostämplar, modell 1926 och modell 1944.

Underfrankerade brev
När frimärken infördes i alltfler länder uppstod ett nytt postalt fenomen: underfrankerade brev. Göran Fredrikson visar stämplar som postförvaltningar runt om i Europa använde under tidig frimärkstid för att tala om att brev inte var tillräckligt frankerade.

Ny föreningsutställning: SFF i Göteborg
En ny föreningsutställning har öppnat. Denna gång är det SFF-föreningen i Göteborg som presenterar exempel på medlemmarnas samlande. Ett tiotal exponat ingår från start och förhoppningen är att fler ska komma till efter hand.

Uppdaterat: Scoutrörelsens historia
Scouter är ett populärt tema bland motivsamlare. Steinar Halvorsens open-exponat visar några viktiga milstolpar i scoutrörelsens historia från starten 1907 fram till mitten av 1950-talet.

Uppdaterat: Vykort med frimärksspråk
I början av 1900-talet blev det populärt att använda ”frimärksspråk” för att skicka hemliga meddelanden. Vykort med nycklar till sådana hemliga språk såldes i flera länder. Per Gustafson berättar de tidiga frimärksspråkens historia i sitt vykortsexponat.

Ny föreningsutställning: Värnamo Filatelistförening
Värnamo Filatelistförening har startat en föreningsutställning på Netex. Först ut är Per Bunnstad med två exponat, bland annat ”Frimärkssamlarens Värnamo” som beskriver föreningens verksamhet. Utställningen kommer att fyllas på med nya exponat allteftersom.

Skriftspråkens historia
I ett fascinerande open-exponat berättar Kalman Papp om skriftspråkens utveckling genom tiderna, från hieroglyfer och andra tidiga bild- och symbolspråk via alfabet där tecknen representerade enskilda ljud eller stavelser, fram till dagens streckkoder, QR-koder och emojis.

Rysk censur i Finland 1914–1917
Staffan Karlsson visar inrikes och utrikes post som censurerats i Finland, från första världskrigets utbrott sommaren 1914 till Finlands oavhängighetsförklaring i december 1917.

Kameler
I detta open-exponat berättar Lars-Ove Pehrsson – och dromedaren Kamelia – om kamelernas liv och leverne. Kamelerna har länge använts för transporter, men de har också hjälpt människan på andra sätt.

Gilla broar!
Staffan Lagergrens open-exponat visar brobyggnadskonstens utveckling genom historien, olika typer av broar, broars betydelse för samhällsutvecklingen, och broar som symboler för samverkan och utbyte mellan folk och länder. Alla gillar broar!

Världens första brevkort
Världens första brevkort såg dagens ljus i Österrike i oktober 1869. Lars-Olof Nilsson har specialstuderat kortet i ett helsaksexponat. Exponatet är nu uppdaterat till den version på sju ramar som visades på utställningen Övebria 2019 i Österrike i samband med brevkortets 150-årsjubileum.

Vykort från Skara
Gamla vykort är ett trevligt sätt att dokumentera gångna tiders stadsmiljöer och att uppleva minnen från förr. Sven Wallén visar utdrag ur sin samling med vykort från Skara.

bannerpmvsidan1Ett pärlband av gåvor – Postmusei Vänner 90 år
Föreningen Postmusei Vänner firade år 2016 sitt 90-årsjubileum. I samband med jubileet anordnade Postmuseum en tredelad utställning med ett urval av filatelistiska pärlor som vännerna genom åren har donerat till museet. Vi är mycket glada att nu, i samarbete med Postmuseum, kunna visa utställningen på Netex.