2 øre bølgelinie (1905-1964)

Knud Arne Jürgensen

2 øre bølgelinie er det første danske frimærke udgivet i det 20. århundrede, og har et af de længste og mest komplekse udgivelsesforløb ved at udkomme i såvel bogtryk som stålstik i flere indbyrdes forskellige udgivelsesserier. Eksponatet inddrager den nyeste viden om disse mærker og fremlægger i kronologisk form samtlige kendte forhold omkring deres udgivelse. Det fremlægges tillige et repræsentativt udvalg fra samtlige udgivelsesserier og disses respektive matrice-, klichéfejl og varianter. Derudover vises og dokumenteres en lang række hidtil uregistrerede og/eller ubeskrevne varianter, variantkombinationer, tryktilfældigheder og mange forskelligartede og sjældne anvendelser på breve etc. Eksponatet illustrerer dermed kompleksiteten i fremstillingen, udgivelsen og anvendelsen af dette, et af Danmarks mest ikoniske frimærker i 1900-tallet, der udkom kontinuerligt i tres år helt frem til 1964 og dermed er blandt de mærker af bølgelinietypen, der blev trykt i et af de højeste oplagstal og over den længste årrække. Eksponatet vises som pdf-fil. (Version Trelleborg 2023)