Albatrossposten 1915–1918

Staffan Karlsson

Den 2 juli 1915 besköts  den tyska minkryssaren Albatross av ryska pansarkryssare utanför Gotland, och sattes på grund söder om Herrviks lotsstation. De överlevande i besättningen internerades i Sverige. Exponatet visar post till och från de internerade, med bland annat olika markeringar för censur och portofrihet. Dessutom visas flera vykort som illustrerar Albatross och besättningsmännens internering.