Allierad postcensur i Tyskland efter andra världskriget 1945-50

Staffan Karlsson

Efter andra världskrigets slut var Tyskland uppdelat i fyra ockupationszoner – en amerikansk, en brittisk, en fransk och en sovjetisk. Post till och från dessa zoner censurerades under flera år efter kriget. Exponatet visar post som censurerats vid de fyra zonernas postkontrollorter och dokumenterar de stämplar, censurremsor, etiketter m.m. som användes. (Version: NorrPhil 2022)

Exponatet visas som pdf-filer: Ram 1-2Ram 3-4Ram 5-6Ram 7-8