Alternativ befordran

Leif Bergman

Här visas ett urval ur ett större exponat, som belyser alternativ till det statliga svenska Postverket / Posten. Det handlar inte bara om de privata lokalposterna  utan också om andra företag som utmanat det svenska postmonopolet.

Ram 1

Ram 2