S. A. Andrées ballongexpedition till Nordpolen

Hans-Ove Aldenbrink

År 1897 gjorde S. A. Andrée ett mycket uppmärksammat försök att nå Nordpolen med ballong. Försöket misslyckades, och Andrée och de två andra medlemmarna i expeditionen omkom. Deras öde avslöjades först 1930 när deras kvarlevor hittades på Vitön. Detta open-exponat berättar om S. A. Andrée och hans expedition – förberedelser, väntetiden före avfärd, expeditioner som skickades ut för att söka efter de försvunna och upplösningen, då det sista lägret hittades. Exponatet innehåller postala försändelser, vykort, foton och annat material med anknytning till expeditionen, och visas som pdf-fil. (Version Ienecopia 2019)