Ångbåtspost med anknytning till Jönköpings hamn

Hans-Ove Aldenbrink

Exponatet dokumenterar ångbåtspost med Jönköpingsanknytning. Det visar ångbåtspoststämplar, försändelser som befordrats med de ångbåtspostlinjer som gick till och från Jönköping, samt vykort med postförande fartyg. Exponatet visas som en pdf-fil.

Ångaren ”Primus”, med ångbåtspostexpedition nr 4, förde post mellan Jönköping och Stockholm perioden 1876–1932.