Det är ju bara ett frimärke, eller?

Ulf Nilsson

Ibland hör jag att ”det är ju bara ett frimärke” när man talar om frimärken. Jag vill här visa att det kan vara så mycket mer. Genom att visa olika exempel på vad man kan få ut av ett frimärke vill jag ge en inblick i hur man kan se på ett frimärke. Genom att ge exempel på hur ett märke använts i olika sammanhang och historien bakom vissa företeelser vill jag visa att man kan få ut mycket av ett enkelt märke. Det märke som jag valt är Gustaf V profil höger, typ II, 5 öre grön. Ett mycket vanligt frimärke som finns i flera miljoner exemplar och i nästan varje Sverigesamling.
Hela exponatet visas som pdf-fil (version NorrPhil 2022).