Bestyr under Postverket 1920–1990

Jan-Olov Edling

Detta enramsexponat visar ett urval av bestyr som Postverket utförde mellan 1920 och 1990. Här visas exempel på ovanligare försändelseslag och posttjänster, som fonopost och tidiga jaktkort, men även vanligare bestyr som utbetalning av folkpension och inbetalning av automobilskatt. Exponatet visas som pdf-fil.

Jaktkort för Jönköpings län för jaktåret 1951–52, det första året då Postverket administrerade jaktvårdsavgiften.