Blandfrankering

Kjell Nilson

Exponatet visar försändelser där frimärken utgivna av ett lands postverk av olika skäl kombinerats med andra märken – lokalpostmärken, fraktmärken, frankostämplar eller frimärken från andra länder.