Trafiken till och från Bornholm sjövägen

Lars Haagen

Lars Haagen har Bornholms posthistoria som specialitet. En förutsättning för postförbindelserna med omvärlden har alltid varit båttrafiken och i modern tid flyget. Ångfartygens betydelse kan då inte överskattas. Lars visar här ett urval ur sin samling fartyg för Bornholm på vykort.