Canada, the Admiral issue 1912-1928: Rates and destinations

Per-Olof Jansson

Exponatet illustrerar hur frimärkena i den så kallade ”Admiral issue” användes under den angivna tidsperioden, och inkluderar ett antal olika postala tjänster, portoändringar, och ändringar av såväl färg som valör för de ingående frimärkena.  Version Trelleborg 2023.  Exponatet visas som en pdf-fil.