Censurpost Tyskland 1939–1945

Staffan Karlsson

Exponatet visar post som censurerats vid de tyska postkontrollkontor (Auslandsbriefprüfungsstellen) som inrättades i Tyskland och de ockuperade områdena under andra världskriget. Post till och från utlandet censurerades, liksom viss inrikespost. En mängd olika censurstämplar och förslutningsbanderoller användes. (Version Mare Balticum 2003, Kiel/Tyskland)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5

Ram 6

Ram 7

Ram 8

Ram 9

Ram 10

Ram 11

Ram 12