Censurpost

Sören Eklöw

Censored mail within and between the Nordic countries 1914-1946. I krigstid förekommer ofta postcensur för att undvika att känslig information hamnar i fel händer. Exponatet visar censurerad post från första och andra världskriget med anknytning till de nordiska länderna. (Version Nordia 2001; några blad saknas och i några fall avviker sidordningen från numreringen på bladen.)

En tidigare version av exponatet finns här.