Che Guevara – läkare, revolutionär, ikon

Joel Yrlid

Det berömda fotot på Che Guevaras ansikte känns igen över hela världen, och bilder på honom förekommer på både frimärken, sedlar och vykort, och även i andra sammanhang.  I Joel Yrlids open-exponat skildras först Che Guevaras liv, och därefter hur han utnyttjas i dagens samhälle samt mytbildningen kring hans person.

Hela exponatet visas som pdf-fil. (Version Hallfrim 2012)