Dag Hammarskjöld under 100 år (1905–2005)

Joel Yrlid

Detta open-exponat berättar om Dag Hammarskjölds liv under 100 år (1905–2005) genom främst vykort och frimärken. Efter hans död 1961 finns fortfarande frågan om orsaken till hans död. Var det en olyckshändelse eller blev han mördad? Exponatet visas i pdf-format. (Version Eslövia 2021)

Hela exponatet (stor fil) • Ram 1Ram 2Ram 3Ram 4Ram 5

Ett maxikort med ett av de två frimärken som gavs ut år 2005, till 100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse. Stämpeln och vykortet visar Villa Liljeholmen i Jönköping där han föddes.