Dalarnas tidigaste poststämplar på frimärken

Tage Blomkvist

Exponatet visar de tidigaste stämpeltyperna som använts på frimärken vid de fasta postanstalterna i Dalarna, från 1855 när frimärken infördes till omkring 1940.  Stämplarna visas på lösa frimärken, klipp och hela försändelser. Dispositionen följer numreringen av de så kallade normalstämplarna. För varje stämpel anges den kända användningstiden. Exponatet visas som en pdf-fil.

Normalstämpel 17 från Tyfors, väster om Fredriksberg i nuvarande Ludvika kommun. Postanstalten öppnade i maj 1911. Därför är stämpeln sällsynt på Oscarsfrimärken.