Deutsche Post in China

Karl-Heinz Riemer

Exponatet visar frimärken och försändelser från den tyska posten i Kina (inklusive paktområdet Kiautschou), från 1886 då det första tyska postkontoret öppnade i Shanghai till 1917 då den tyska postverksamheten i Kina upphörde. (Version UPPFRIM 2013; delar av samlingen har senare sålts.)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4