Dr. Livingstone, I presume?

Joel Yrlid

Frasen i exponatets titel, som uttalades av Henry Stanley när han slutligen mötte den försvunne David Livingstone, är ett av historiens mest berömda citat.  Detta open-exponat skildrar först David Livingstones liv som läkare, missionär och upptäcktsresande, därefter Stanleys aktiviteter inom Kongofristaten i perioden kort efter Livingstones bortgång, och slutligen hur Livingstone uppmärksammats på olika sätt fram till vår tid.

Hela exponatet visas som pdf-fil. (Version Trelleborg 2023)