Eftersänd post

Leif Ruud

Eftersändning förekommer när adressaten flyttat till en annan fast adress eller vistas tillfälligt på exempelvis hotell, sjukhus, sommarställe eller fartyg. Exponatet visar exempel på olika typer av eftersänd post, och på anteckningar, stämplar och etiketter som anger eftersändning. Dessutom behandlas regler för tilläggsfrankering och lösen i samband med eftersändning.