Var finns Robert Ekmans frihetsgudinna?

Giselher Naglitsch

Robert Ekmans målning från år 1888 av en frihetsgudinna lär ha hängt på tidningen Socialdemokratens redaktion, men är nu försvunnen. En sentida efterlysning av tavlan inspirerade till detta motivexponat, som analyserar några av de många symboler som ingår i målningen. En del symboler är uppenbara, andra kan bara förstås av den invigde. (Version Nordia 2010)