En vecka i en lärares liv

Detta ”exponat” är mitt förstlingsverk, sammanställt för att roa mina lärarkollegor 1989. Ursprungligen handtextat är det nu överfört till datorpresentation, endast lätt moderniserat. Idag skulle jag säkert ha gjort det annorlunda!

Ann-Mari Fåhræus