Eriksgata

Gustav VI Adolf på eriksgata genom Jönköping visualiserat genom frimärken från 1951–1957

Rudolf Lukeniuk

Den 12–13 september 1954 besökte kung Gustav VI Adolf och drottning Louise Jönköping på sin eriksgata genom Sverige. Kungen hade varit regent sedan 1950, men eriksgatan pågick i flera år. I detta enramsexponat beskrivs programmet för kungens besök med hjälp av samtida frimärken, vykort och bilder.

Exponatet ingick i den lokala utställningen Skivaryd 2024, och visas här som en pdf-fil.