Fackverksbroar, När? Var? Hur?

Staffan Lagergren

I detta vykortsexponat visas en mängd olika konstruktionstyper och användningsområden för fackverksbroar. Exemplen är tagna både från Sverige och från utlandet, innehåller såväl småskaliga gångbroar som kilometerlånga järnvägsbroar, och omfattar en tidsperiod på 150 år.

Exponatet visas som en pdf-fil. (Version NorrPhil 2022)

Staffan har även ett Open-exponat på ett besläktat tema på Netex: Gilla broar!