Finland – Åtta sekel till frihet

Thorbjörn Persson

Det har nu gått drygt 100 år sedan Finland blev självständigt, efter att ha varit Sveriges östra del under 600 år och ett ryskt storfurstendöme under ytterligare dryga 100 år. Detta vykortsexponat illustrerar Finlands historia under dessa åtta sekel – städer och byggnader, statsmän och kändisar, krig och politik, natur och kultur. Exponatet har en viss tonvikt på självständighetsprocessen, från sent 1800-tal fram till 1919. (Version NorrPhil 2022)

Exponatet visas som en pdf-fil.