Farväl till Finlands vapen

Sven Lindell

Exponatet visar förryskningen av den finska posten genom försändelser från perioden 1893-1905. Å ena sidan försök att enligt påbud dölja Finlands vapen, å andra sidan olika former av protester, bl.a. sorgemärken, tryck och stämplar med texten Suomi / Finland / Storfurstendömet samt patriotiska vykort och kuvert. (Version Nordia 2015)