The first formular cards

Lars-Olof Nilsson

Formulärkort var en tidig form av postalt utgivna helsakskort, utan valörstämpel men med plats för frimärke. Ibland såldes de ofrankerade, ibland med påklistrat frimärke. Detta exponat dokumenterar sådana formulärkort utgivna före den första världspostkongressen i Bern år 1874. Efter kongressen och Världspostföreningens inrättande upphörde i stort sett utgivningen av formulärkort. (Version Thailand 2023)

Hela exponatet (stor fil) • Ram 1–2Ram 3–4Ram 5–6Ram 7–8

Franska formulärkort för ballongpost, utgivna i samband med belägringen av Paris 1870–71, är populära bland samlare.