Fjällbackastämplar – normalstämpel 10, åren 1859–1898

Kjell A. Eriksson

Postkontoret i Fjällbacka inrättades i juni 1859. Detta exponat visar de stämplar som användes vid postkontoret fram till slutet av 1898. Frimärken och försändelser med Fjällbackastämplar kompletteras med andra postala dokument och illustrationer. Stämplarna var av den typ som kallas normalstämpel 10. Som avslutning visas också några avtryck av normalstämpel 29 som ersatte dessa stämplar vid årsskiftet 1898/99.