Förfalskade svenska häften 2022

Gunnar Dahlstrand

Den 19 april 2022 upptäcktes en falsk Postnord-hemsida, som sålda aktuella svenska frimärkshäften till underpris. Den visade sig vara baserad i Kina, och de häften som levererades var falska, baserade på scanningar av äkta häften. Exponatet dokumenterar dessa förfalskade häften och visar hur de skiljer sig från sina äkta motsvarigheter. Det visas som en pdf-fil. (Version Trelleborg 2023)