Från fornborg till självkörande buss

Utveckling av kommunikationer i Järfälla kommun

Ulla Lundqvist

Detta exponat använder frimärken, postala försändelser och dokument, vykort och andra bilder för att berätta om hur postföring och annan kommunikation utvecklats inom nuvarande Järfälla kommun. Det börjar med vårdkasarna på Gåseborgs fornborg på 500-talet och runstenarnas meddelanden, fortsätter med tidiga land- och vattenvägar, och går sedan in på postbefordran med olika transportmedel och inrättandet av postanstalter på olika orter i kommunen. Exponatet visas som en pdf-fil.

Järfälla kommun nordväst om Stockholm. Tecknad kartbild på vykort från kommunens informationsavdelning.