Frankering från olika länder och postföretag

Kjell Nilson

Brev som är frankerade med mer än ett lands frimärken är populära bland samlare. Men man kan också hitta försändelser där postverkets frimärken kombinerats med frimärken från privata lokalpostföretag eller fraktbolag. Här visas några trevliga exempel från en större utställningssamling på temat post frankerad med frimärken från mer än att postföretag.