Frimärksreklam och Uno Söderberg

Gunnar Dahlstrand

Ett openexponat om hur Uno Söderberg, föreståndare för Postverkets frankoteckenexpedition för samlare (P.F.F.S.), från 1928 och framåt marknadsförde svenska frimärken till samlare i Sverige och utlandet. Förutom olika former av reklamutskick tog Söderberg en mängd filatelistiska initiativ för att väcka intresse för svenska frimärken, inte minst i samarbete med Svenska Amerikalinjen. (Version Eslövia 2021)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5

Ram 6