Frimärkssamlarens Värnamo

Per Bunnstad

Detta exponat gjordes inför Värnamo Filatelistförenings 50-årsjubileum år 2017 och visar Värnamo ur en frimärkssamlares perspektiv. Exponatet berättar om den gamla och den nya filatelistföreningens verksamhet, om lokala utställare och andra samlarprofiler, och inte minst om de världskända Värnamomärkena. Exponatet visas som pdf-fil.