Göteborgs inkjet med och utan Poseidon

Kjell Arvidsson

Postens makulering och datering av försändelser har historiskt gått från användande av handstämplar till maskinell hantering med allt större beroende av datorteknik. Detta är intressant teknikhistoria i sig och den kan följas genom avtrycken på moderna postförsändelser. Kjell Arvidsson har följt den tekniska utvecklingen genom att titta in i maskineriet. I denna presentation visar han resultaten av utvecklingen som de kommit till uttryck i Göteborg från 1998 till i dag. Här handlar det mer precist om de datoriserade ”stämpelmaskiner” som använder bläckstråle, ”inkjet”.