Göteborgs Lokalpaket 1970-1976

Gunnar Dahlstrand

Åren 1970-1976 genomfördes ett försök med lokal paketdistribution i Göteborg. Postverket försökte hävda sig bättre i konkurrensen med privata bilbud genom kraftigt sänkta paketporton och snabb leverans. För lokalpaketen användes särskilda paketavier och etiketter. Exponatet dokumenterar försöksverksamheten och visar flera tidigare okända objekt. (Version Eslövia 2021)

Ram 1

Ram 2

Ram 3