Göteborgs Stadspost

Claes Hederstierna

Göteborgs Stadspost var verksam under ungefär ett år, från våren 1888 till våren 1889 då den lades ned pga. dålig lönsamhet. Exponatet visar de tre frimärken, med Gustav II Adolfs porträtt, som lokalpostföretaget gav ut – provtryck, nyanser, varianter, avstämplingar och användning på försändelser. (Version Ienecopia 2019.)