Groszy-påtryck

Lars-Ove Pehrsson

Exponatet berättar om den polska postens hantering av valutareformen 29 oktober 1950. Det visar giltiga frimärken som fick groszy-påtryck, utformning av påtrycken samt portosatser under den korta period påtrycken var giltiga. Olika officiella påtryck och lokala påtryck från de olika postdistrikten ingår, liksom några ”fantasipåtryck”. Ett avsnitt med speciella och intressanta försändelser avslutar exponatet. (Version Hallfrim 2012)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5

Ram 6