1938 års jubileumsutgåva, Gustaf V 80 år

Valter Skenhall

Exponatet visar 1938 års jubileumsutgåva med tre märken och ett integrerat brevkort. Reglementet tillåter att märke och brevkort ingår i samma exponat om det föreligger ett klart samband. Exponatet visar också att exempel på användning kan ligga i egna avdelningar. För första gången visas en 100-rulle i ett exponat.  (Version Nordia 2020, utställningen blev inställd)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5