Halmstads lokalpost 1945–1947

Claes Hederstierna

Avsikten med detta exponat är dels att visa detta lokalpostföretags verksamhet genom dess frimärken i de två valörerna och två emissionerna i ostämplat och stämplat skick, dess användning och stämpelstansens förändring över tiden, dels att visa hur ett av de seriösa företag som verkade under den s.k. tredje perioden av svensk lokalpost sammantaget fungerade. Exponatet ställdes ut i en ram (16 blad) på Hallfrim 2016, och har därefter kompletterats med några ytterligare blad. De blad som tillkommit är nr 2, 3, 4, 7, 8, 16 och 17.