Höjda postavgifter 1 juni 1918

Tomas Karlsson

Den 7 maj 1918 gav posten ut ett cirkulär om höjda postavgifter. Avgiftshöjningen gällde from och med den 1 juni 1918. Framförhållningen var, med postal måttstock, mycket kort. Av cirkuläret framgår att frimärken i valörerna 7 och 12 öre skulle hinna tillverkas i tid, medan övriga frankotecken – brevkort, kortbrev och tjänstefrimärken – inte skulle hinna bli klara i tid.

Den här ramen handlar om ett cirkulär, följer huvudsakligen texten och illustrerar avsnitt i texten med intressanta objekt. Förutom försändelser så förekommer också häften eftersom dessa omnämns speciellt i cirkuläret. Ramen följer inte det posthistoriska reglementet för utställningar utan ska snarare ses om en historisk montering vars syfte är att visa det historiska skeendet, inte att visa upp de häftigast objekt som går att finna. Resultatet finns som PDF-fil (som är 200 MB stor) här. Monteringen är gjort i A3. Första sidan ingår inte i den tänkta monteringen utan finns till för att fungera som titelsida vid visning med två sidor på full skärm. (Det visar i praktiken ramen rad för rad, vilket är effektfullt.)