Island: Nummerstämplar 1903–1970

Leif Nilsson

Med start under sommaren 1903 infördes nummerstämplar på Island – cirkelstämplar med ett nummer som talade om vilken postanstalt som använde stämpeln. En första nummerserie innehöll nummer 1–200. Senare tillkom fler postanstalter och år 1935 hade man kommit upp till nummer 300. Stämplarna användes i vissa fall in på 1960-talet. I exponatet visas 296 av de 300 stämplarna med olika typer och undertyper, och uppgifter om vilka postanstalter som under olika perioder använde stämplarna. (Version Nordia 2009)

Exponatet visas som en pdf-fil.

Brevkort från Hraun i Gullbringusýsla (nummerstämpel 159) till Eyrarbakki i Arnessýsla (nummerstämpel 2).