Kampen för kvinnlig rösträtt

Tomas Karlsson

Kampen för kvinnlig rösträtt i Sverige startade på allvar 1902 när riksdagen röstade ner ett förslag om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Hösten 1918 togs de avgörande politiska besluten för rösträttens införande och i riksdagsvalet 1921 kunde alla svenskar för första gången rösta på lika villkor.

I sitt vykortsexponat Kampen för kvinnlig rösträtt presenterar Tomas Karlsson historien om rösträttens införande i Sverige illustrerad med vykort från tiden. Den version som kommer att ställas ut i två ramar A3 på MALMEX 2018 finns tillgänglig som PDF-fil här.

Ett av många vackra vykort som den kvinnliga rösträttsrörelsen gav ut under 1910-talet.