Krigsfångepost från fångläger i Tyskland 1914-1918

Staffan Karlsson

Under första världskriget satt sammanlagt över 2,5 miljoner krigsfångar i fångläger runt om i Tyskland. Post från lägren skulle märkas som krigsfångepost och kunde då sändas ofrankerad. Både in- och utgående post censurerades. Censur- och lägerstämplar är kända från cirka 300 läger. Exponatet visar ett urval. (Version: Skåneland 2004)

Ram 1

Ram 2

Ram 3

Ram 4

Ram 5

Ram 6

Ram 7

Ram 8