Lokalförsändelser – befordrade med posten

Arne Forssén

När frimärken infördes i Sverige år 1855 gällde särskilt lokalporto bara i Stockholm. Några år senare, 1861, infördes särskilda lokalporton i hela Sverige. Särskilda lokalporton kom sedan, med undantag för en kort period 1920–22, att gälla fram till juni 1951. Exponatet visar olika typer av försändelser med lokalporto från denna period i ungefärlig kronologisk ordning. Det visades i inbjuden klass på utställningen NorrPhil 2022.